30 let

Velmi nás těší, že jsme měli 11. září 2021 příležitost potkat se u oslav 30 let systemické terapie v ČR.

Toto výjimečné setkání bylo zaslouženou oslavou, vzpomínkou na obtížné začátky při zakládání institutu a zároveň potvrzením významu a smyslu úsilí a práce na vniku a rozvoji systemické psychoterapie v České republice.

Jsme velice rádi, že se na půdě bývalého ISZ sešlo mnoho významných osobností, od zakladatelů (Ivana Úlehly, Lenky Šimkové), přes pokračovatele (Zdeňka Macka, Štěpánky Podrazilové, Olgy Kunertové a Honzy Hesouna) a nadějné reprezentanty další generace systemiků a jejich institutů (narratio institut, GI, Gaudia, Hermés group), včetně všech přátel a členů této psychoterapeutické komunity.

Součástí této akce bylo opožděné rozloučení a vzpomínání na Vráťu Strnada. Nový termín neubral nic na důstojnosti vzpomínky ani srdečným vyjádřením nejen přímých účastníků, ale také přátel ze zahraničí (Kurta Ludewiga, Ferdinanda Wolfa, Jill Freedman, Gene Combse, Jima Wilsona).

slavime 30 let