Psychoterapeutický výcvik

Cestou systemických terapií
zahájení 2.11.2022, Praha
Aktualizovaný produkt Cestou systemických terapií je komplexní psychoterapeutický výcvik. Je certifikován Českou Asociací pro Psychoterapii (ČAP). Certifikace garantuje, že výcvik odpovídá standardům ČAP pro kvalifikaci psychoterapeuta.

tým 2021

V průběhu výcviku se seznamujeme a trénujeme více soudobých konstruktivistických terapeutických směrů: terapie zaměřená na řešení (Steve de Shazer, Insoo Kim Berg) v aktualizované podobě, narativní přístup (Michael White, Chana Rachel Frumin, Jill Freedman) podpořený aktivní spoluprací s Ch. R. Frumin, práce s předpoklady (G. Cecchin, V. Strnad, M. Závěrková), Open dialogue (J. Seikkula, J. Wilson, P. Rober aj.).
 
Kombinujeme výklad, moderovanou diskuzi, modelování a nácvik ve skupinkách i dvojicích i sebezkušenostní praktiky a cvičení. Lektoři doprovázejí účastníky při vedení tréninkových rozhovorů s cílem maximálně vytěžit danou metodiku, techniku. Část práce se odehrává naopak v intimním prostoru bez přítomnosti lektorů nebo dalších účastníků. Základním nástrojem pro nás zůstává reflektování společného postupu výcvikem.

Výcvik má 27 třídenních setkání, 675 hodin přímo v setkáních, kromě toho 30 hodin individuální supervize, 100 hodin práce v peer skupinách, celkem tedy 805 hodin. Krom toho se zpracovávají písemné reflexe povinných textů, jeden překlad zahraničního pramene s přípravou semináře, tzv. malé obhajoby a závěrečná kazuistika. Předpokládáme přinejmenším od třetího semestru zahájení samostatné práce s klienty průběžně dokumentované nahrávkami. 

Lektorský tým:

  • Mgr. Jan Hesoun
  • Mgr. Markéta Závěrková
  • Mgr. Helena Šašková
  • Mgr. Petr Doležal

Po podání přihlášky Vás budeme kontaktovat s nabídkou úvodního pohovoru, je zapotřebí zaslat předem profesní CV a motivační dopis.

Dotazy k výcviku zasílejte, prosím, na vycviky@narratio.cz

Otevíráme přihlášky k běhu 2022 (CST22).

Kmenoví lektoři skupiny CST22: Jan Hesoun, Helena Šašková

K pohovorům budou přijati uchazeči s alespoň Bc. titulem v následujících VŠ oborech:

Adiktologie
 Andragogika
 Arteterapie
 Ergoterapie
 Filozofie
 Fyzioterapie
 Ošetřovatelství
 Pedagogika
 Porodní asistentka
 Psychologie
 Psychoterapie
 Supervize
 Sociální pedagogika
 Sociální práce
 Sociologie
 Speciální pedagogika
 Teologie
 Všeobecná sestra
 Všeobecné lékařství

 

Předpokládáme, že absolventi našeho výcviku budou usilovat o členství v profesní organizaci (ČAP), kde je požadavkem Mgr. titul.

Pokud nesplňujete uvedené, ale přesto stojíte o vzdělání u nás, označte to, prosím, do poznámky Vaší přihlášky. Každá přihláška je posuzována individuálně.

Jsou vyhlášeny termíny orientačních setkání - viz kalendář s přihláškami - a to na 25.1.2022, 24.2.2022 a 24.3.2022. V případě potřeby vyhlásíme další.rientačním setkání máte možnost se seznámit s lektory, okusit styl naší práce a samozřejmě je prostor na Q&A. Odpoledne po orientačních setkáních máme prostor k individuálním pohovorům s těmi zájemci, kteří mají podánu přihlášku a zároveň odeslali CV a motivační dopis.

Zahájení výcviku je 2.11.2022

Maximální počet účastníků ve skupině je 24 osob.

Setkání jsou třídenní, středa až pátek.

Středa: 10:00 - 18:00

Čtvrtek: 9:00 - 18:00

Pátek: 9:00 - 16:30

 

Výcvik probíhá na adrese Máchova 7, Praha 2, 120 00. V případě zuřící pandemie můžeme výuku přesunout do on-line prostoru.

 

 

Platební a storno podmínky

Cena výcviku je 170 000,-.

Výcvik je možno splácet po semestrálních splátkách, splátkový kalendář bude přílohou smlouvy.

 

Lektoři

Přihláška na výcvik

Účastník

Jméno a příjmení

Kontakt

Kontaktní údaje

Přihlásím se na

Další informace

1 + 16 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický příklad a vložte výsledek. Např. pro 1+3 vložte 4.