Anna Klimešová

Anna Klimesova
psychoterapeutka, lektorka, supervizorka

Psychoterapie pro mě představuje účinnou pomoc lidem s jejich trápením, a to za pomoci terapeutického rozhovoru, odborných kompetencí a lidského setkání. Cílem mé práce s klienty je společně dosáhnout žádané změny, která zmírní jejich trápení, obtíže nebo příznaky a posílí život, naději, radost a klid.

Pracuji terapeuticky s dospělými i s dětmi a také s páry. Jako znovuzrozený křesťan poskytuji citlivou odbornou terapeutickou péči i lidem, pro které je kontext vztahu s Bohem v poradenské péči podstatný. V posledních letech funguji také jako externí školitel na praxích účastníků terapeutických výcviků, zkušenosti mám se supervizí studentů sociální práce. Je mi ctí, že teď mohu své působení rozšířit ještě o supervizi začínajících psychoterapeutů.