Způsoby psychoterapeutické práce s dětmi a mladistvými

Praha 13.9. 2024 9-17 hod. Na Bojišti 20, Praha 2, 120 00
letáček práce s dětmi

Nové zařazujeme do stálé nabídky kurzy Práce s dětmi.

V roce 2024 proběhnou 4 tyto kurzy (19.4., Způsoby psychoterapeutické práce s dětmi a mladistvými 14.6., Metody a techniky práce s dětmi 13.9., Psychoterapie dětí z pohledu problému, diagnózy 1.11.)

Třetí kurz bude zaměřen na metody, techniky při terapeutické práci s dětmi (žebříky a hadi, pískoviště, karty, hračky, domácí mazlíčci,...), nácvik. Hledáme zdroje zhmotněné do nějakého předmětu, které si dítě přináší/odnáší. 

Jako obvykle využíváme systemická a narativní východiska. 

Pomůcky přizpůsobujeme systemickému myšlení. Zajímáme se o detaily, např. Proč jsou panáčci na piáně?

Děkujeme a oceňujeme, co nás děti naučí, čím nás inspirují. 

Jazyk je nejen slovo, ale také hra, kresba, či jiná exprese. 

Zvědavě a s respektem vstupujeme do světa dětského klienta. 

Dopředu nevíme, co je/bude důležité. 

Budeme se také věnovat domácím úkolům a experimentům. 

Kurz jsme pojaly interaktivní formou. Kromě "dodávky" informací a inspirací budeme diskutovat a trénovat. Máme připravené modelové situace, příklady z praxe.

 

Cena kurzu je 1900,-

Platební a storno podmínky

Úhradu kurzu prosím proveďte na základě faktury, kterou vám zašleme. Při zrušení rezervace do jedenáctého dne před zahájením je storno poplatek 0 Kč, mezi desátým a šestým dnem před zahájením je 50%, od pátého dne před zahájením je 100%.

Lektoři

Přihláška

Účastník

Jméno a příjmení

Kontakt

Kontaktní údaje

Přihlásím se na

Další informace

Přečtěte si, prosím, všeobecné obchodní podmínky.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.